คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต


                

              คณะแพทยศาสตร์ เอกชน แห่งแรกของประเทศไทย  ค่าเทอมจึงสูงกว่า มหาวิทยาลัยรัฐ คือ โดยเฉลี่ยประมาณ 350,000 บาทต่อปี   ( 6 ปี 2 ล้าน ถูกกว่าเรียนต่างประเทศมาก ) รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  ซึ่ง ถ้าต้องการเป็นแพทย์จริงๆ และมีทุนทรัพย์พอ การเรียนแพทย์รังสิต คือทางเลือกหนึ่ง ที่คุ้มค่าแน่ๆ 

              อย่าเพิ่งคิดว่า สอบเข้าง่าย ปีหนึ่งๆสมัครสอบตรงเป็นพัน ซึ่งทุกคนก็มั่นใจว่าตัวเองเก่งพอ แต่รับได้แค่ห้าสิบเท่านั้น มีเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องเรียนเก่งด้วย   นักศึกษาแพทย์ที่นี่ จึงอยู่ในระดับหัวกะทิ เหมือนกัน สามารถสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม

              คณะแพทย์ ม.รังสิต ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และเปิดการเรียนการสอนมาแล้วถึง 24 ปี มีแพทย์จบไปแล้ว 18 รุ่น  เป็นการเปิดหลักสูตรแพทย์โดยการร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   โดย เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 ทางคือ ผ่าน กสพท.ประมาณ 40 -  50 คน และผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบเองอีก 50 คน

              การศึกษาในชั้น ปีที่ 1 - 3 จะเรียนที่มหาวิทยาลัย  ปลายภาคเรียนปีที่ 2 จะต้องออกชุมชนไปพักกับครอบครัวในชนบท เพื่อเรียนรู้ชีวิต และวิถีชีวิตของชาวบ้าน และนักศึกษาแพทย์ต้องออกค่ายต่างจังหวัดเกือบทุกปี    ส่วนปลายภาคเรียนปีที่ 3 จะไปดูงานที่โรงพยาบาลพญาไท เรียนวิธีซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย และเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพื้นฐานต่างๆ การเรียนจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ชีท ข้อสอบ จึงออกเป็นภาษาอังกฤษ  

              ชั้น ปีที่ 4 - 6 จะลงคลินิกที่โรงพยาบาลเครือข่าย คือ โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลเด็ก ซึ่งอาจารย์ที่สอนจะเป็น อาจารย์หมอจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี Extern (ปีหก) จะต้องไปออกภาคสนามที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา และ โรงพยาบาลปราจีนบุรี

                หรือจะสรุปว่า หมอ ม.รังสิต  ก็คือ หมอราชวิถี นั่นเอง  (เหมือนที่เราเรียกหมอมหิดล ว่า หมอศิริราช หมอรามา )

 อ่านรายละเอียดเพิ่มที่เว็บคณะ              

   

กลับ Tutorsom.com